Kubik betonu – ile waży m3 betonu. Ile to jest kubik betonu?

0
kubik betonu

Beton to materiał i budulec wykonany z mieszaniny wody, drobnego kruszywa i cementu. Słowo beton pochodzi z łaciny concretus, imiesłów bierny concrescere (zrastać się), utworzony od con- i crescere (rosnąć). Beton może być odlany w dowolny kształt, tam z miesza się z wodą w stanie zwanym mokrym betonem, aby utwardzić go (zwykle wzdłuż 10 godzin lub inny określony czas). Kiedy mówimy o tej trwałej formie konstrukcji betonowej, zwykle mówi się o sztucznym kamieniu lub murze, o procedurach użycia takich materiałów i innych związków (piasek, żwir), które są znane jako kruszywa do betonu.

Kubik co to jest?

Wyjaśnienia zacznijmy od samego początku kubik to starodawnie brzmiąca potoczna nazwa metra sześciennego. Taka miara tradycyjnie stosowana jest do określania objętości drewna zarówno w leśnictwie jak i przemyśle drzewnym oraz papierniczym. Należy tutaj pamiętać, że kubik jest tutaj rozumiany jako przestrzeń całkowicie wypełniona drewnem, co zazwyczaj rzadko się zdarza. W branży transportowej często stosowana jest także tożsama jednostka nazywana sterem, w skrócie oznaczana st. To dokładnie to samo co kubik czy metr sześcienny. Czasami ilość potrzebnego na budowie betonu również podawana jest w kubikach.

Czym jest metr sześcienny?

Metr sześcienny jest z kolei pochodną jednostką międzynarodowego układu miar SI. Metr sześcienny jest to po prostu objętość sześcianu, którego krawędzie mają wymiar jednego metra. Do oznaczenia metra sześciennego używa się trójki zapisanej w indeksie górnym nad literą m, czyli symbolu m3. W oficjalnych dokumentach i przy działalności wykraczającej poza granice naszego kraju najbezpieczniej jest posługiwać się oficjalnymi jednostkami układu SI.

Ile waży metr sześcienny betonu?

Metr sześcienny betonu waży około 2000 kg. Waga zależy od rodzaju użytego cementu i ilości wody użytej do mieszania.

Istnieje kilka różnych rodzajów betonu o różnej gęstości. Lekki beton ma mniej cementu w nim niż normalny beton, ale nadal jest wystarczająco silny dla większości zastosowań. Istnieją również bardzo gęste formy zwane betonem o wysokiej wytrzymałości lub ultra-wysokiej wytrzymałości, które mogą ważyć nawet 4 tony na metr sześcienny.

Jaka jest gęstość betonu?

Beton to materiał kompozytowy powstający przez połączenie cementu, kruszywa oraz wody, czasem z pewnymi dodatkami zapewniającymi różne specyficzne własności. Jest to obecnie podstawowy materiał używany w budownictwie. Ponieważ przy produkcji betonu używane są różnego rodzaju spoiwa, dodawane w zmiennych ilościach nie można określić jednej wzorcowej gęstości betonu, tak aby można było łatwo przeliczyć wagę jednego kubika. Trzeba takie działania wykonywać dla każdego rodzaju betonu niezależnie.

Od czego zależy gęstość betonu?

Gęstość betonu zależy zatem od jego składu. Najczęściej jest ona podawana oddzielnie dla betonów danej klasy. Normy określają klasę betonu za pomocą litery C, od angielskiego compressive strength (wytrzymałość na ściskanie) oraz następujących po niej liczb. Klasy lekkie oznacza się literami LC (L od light – lekkie). Czasami są jeszcze stosowane wcześniej oznaczenia wykorzystujące literę B i liczbę. Przy określaniu klas gęstość betonu posługujemy się tak zwaną gęstością pozorną, czyli uwzględniającą pory (czyli puste miejsca) w materiale. Gęstość pozorna nazywana jest często także gęstością nasypową, usypową lub objętościową. Ze względu na gęstość pozorną dzielmy betony na trzy kategorie, zgodnie z polską normą (PN-EN 206-1):

  • Beton lekki – gęstość objętościowa w zakresie 800-2000 kg/m3;
  • Beton średni – gęstość objętościowa w przedziale pomiędzy 2000 – 2200 kg/m3 lub 2200 – 2600 kg/m3;
  • Beton ciężki – gęstość objętościowa wyższa niż 2600 kg/m3;

W różnych opracowania często podawane są troszeczkę inne zakresy, ale najlepiej posługiwać się oficjalną normą. W betonie o gęstości mniejszej niż 1800 kg/m3 wykorzystywane są lekkie kruszywa (na przykład agloporyt, keramzyt). Taki beton stosowany jest do wyrównywania podłoża czy warstwy podkładowej, a także do różnych rodzaju pomniejszych elementów budowlanych. Beton średni z pierwszego przedziału (2000 – 2200 kg/m3) jest wykonywany z kruszyw porowatych. Taki beton zazwyczaj znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebne są wysokie właściwości izolacyjne – pustaki betonowe, ściany izolacyjne i tak dalej. Drugi przedział (2200 – 2600 kg/m3) to zastosowanie mieszanek kruszyw naturalnych (na przykład żwir) i łamanych (na przykład granit). Z takich betonów powstaje większość elementów konstrukcyjnych. W przypadku betonów ciężkich stosowane są w nich kruszywa specjalne (kruszywa manganowe, stalowe, barytowe). Ma on bardzo dobre właściwości pochłaniania promieniowania jonizującego, dlatego jest używany tam, gdzie trzeba osłaniać źródła takiego promieniowania. Często jest więc on wykorzystywany w konstrukcji szpitali, elektrowni atomowych czy składowisk odpadów promieniotwórczych.

Obliczanie wagi betonu

Jeżeli zatem zamawiany przez nas beton to klasa najlżejsza 800 kg/m3, aby zamienić liczbę kubików (przykładowo 5) na masę, musimy dokonać bardzo prostego działania:

5 [m3] x 800 [kg/m3] = 4000 kg = 4 tony

Jeżeli chcemy dokonać obliczeń odwrotnych, czyli znamy potrzebną masę, a chcemy mieć jej wymiar w kubikach, to dokonujemy obliczeń w drugą stronę (przykład dla 5 ton betonu o gęstości 2000 kg/m3):

5000 [kg]/2000 [kg/m3] = 2,5 m3 = 2,5 kubika

Wykonywanie tego typu obliczeń jest bardzo ważne, bo jak widać jeden kubik betonu może ważyć od 800 kg nawet do ponad 2 ton. Ma to kolosalne znaczenie dla sprzętu jaki będzie nam potrzebny podczas pracy z takim betonem jak i dla samego transportu na miejsce budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *